Јонгис има развиено и имплементирано решенија за следниве индустрии:

 

Финансии и Сметководство

Здравство

Високо Образование

Угостителство

Производство

Фармација

Јавен Сектор

Малопродажба

Големопродажба и Дистрибуција