Решение прилагодено за вашиот бизнис

Без разлика дали поседувате кафе бар, продавница, ресторан или ланец на маркети, Јонгис ПоС е флексибилен систем за продажба кој се прилагодува на вашите бизнис потреби.
Јонгис софтверот за продажба е комплетно решение кое ви овозможува продуктивно работење на вашите продажни места вклучувајќи лесно додавање на ставки, спецификации, различни видови на плаќање, мобилно праќање нарачки, управување со залихи, детални финансиски и материјални извештаи итн. Низ годините Јонгис соработуваше со голем број продавници и угостителски објекти  за да изгради систем за продажба кој е моќен и флексибилен за раководење ланец на продавници но истовремено брз и едноставен за употреба.

Јонгис ПоС Lite


  • Се препорачува за кафе барови, единствена продавница на мало итн.


  • Брзо и лесно креирање на ставки и категории, видови на наплата, формирање попусти, додавање корисници и доделување улоги 


  • Компактен Touchscreen интерфејс, избирање популарни продукти од почетна страна, брзо пребарување низ сите продукти, користење баркоди


  • Сетирање начин на продажба – поделба на маси, пренос на сметки од маса, од келнер. Остварен промет по денови и/или келнери, по видови наплата итн.  


  • Бесплатна обука за корисниците

Јонгис ПоС Premium


  • Се препорачува за ресторани, клубови, ланец на продавници итн.


  • Дефинирање нормативи – автоматско поврзување на продажбата со потрошените материјали од магацинот


  • Управување со маси, следење на нарачки, праќање нарачки во кујна или бар


  • Магацинска евиденција со вклучени HACCP стандарди и пропишани обрасци за материјални картици, приемници, лагер листи итн.


  • Вредни комерцијални, книговодствени и статистички извештаи

 

*Ги содржи сите можности на ПoС Lite

Дознај повеќе за Јонгис PoS и неговите можности