Зголемена контрола и поефикасно управување со магацинските операции

Системот за управување со магацини од Јонгис е дизајниран за да овозможи вашата дистрибуција да се одвива беспрекорно истовремено овозможувајќи поефикасно користење на ресурсите на компанијата(работни часови, инвентар, опрема, магацински простор).
Со овој систем ќе добиете целосна контрола над нарачките и залихите, без разлика дали се наоѓаат во вашите магацини, продавници, или на пат до крајниот корисник.
Со широк спектар на опции за конфигурација и голем број клучни извештаи, Јонгис системот за магацинско работење е оптимално решение за мали и средни бизниси како и за големи претпријатија.


  • Следење на нарачките, движење на продуктите и моментални залихи


  • Интеграција со ERP системот, поврзување на магацините со евиденција на дистрибутери


  • Едноставно креирање и подесување различни магацини (за готови продукти, суровини, материјали, резервни делови, друг инвентар итн.

  • Девизни калкулации/приемници и девизни фактури (+UCD & ICD)


  • Голем број комерцијални и сметководствени извештаи за залихи, продадени продукти, региони итн.


  • Мобилна дистрибуција со PDA уреди во realtime комуникација со базата

Дознај повеќе за системот за магацинско работење или прати барање за понуда